Werkmethode

Voortraject

De opdrachtgever bespreekt met de projectleider wat het doel kan zijn van een op te zetten voorstelling of musical. Samen stellen ze het thema vast en komen tot een projectplan. Daarin is opgenomen:

Muziektheaterproject

Bij het opzetten van een muziektheaterproject stelt de projectleider een professioneel team samen. Dit team bestaat uit een regisseur, een scriptschrijver, een componist, een zangpedagoge, een toetsenist, choreografen, deskundigen op het gebied van decorbouw, kleding en grime.

Zij dragen zorg voor de samenstelling van een cast en de begeleiding bij de repetities.

Naast het artistieke team wordt er werkgroep gevorm voor de organisatorische, administratieve en toneel-technische taken.