Wij-gevoel

Organisaties willen graag verbondenheid cre‘ren, het wij gevoel stimuleren. Dit om met het team beter te kunnen communiceren, effici‘nter te overleggen en doel- en resultaatgericht te kunnen werken.

Het kan voor een bedrijf of instelling belangrijk zijn zicht te krijgen op zijn eigen werkcultuur ofwel de wijze van met elkaar omgaan binnen de organisatie. Daarin spelen persoonlijk welbevinden, plezier in het werk en vooral onderlinge verbondenheid een belangrijke rol.

Je verbonden voelen

Juist bij creatieve activiteiten en processen kun je aandacht besteden aan iemands persoonlijkheid. Anders gezegd, als je een collega op je werk wat persoonlijker leert kennen kun je ook beter met hem of haar communiceren. Goed communiceren is bepalend voor het verbonden voelen met elkaar en je verbonden voelen met de organisatie. Voor een onderlinge goede sfeer, de continu•teit van het arbeidsbestand en name bij veranderingen in een bedrijf of instelling kan gevoelde verbondenheid essentieel zijn.

Je ZELF leren kennen

Samen theater maken geeft op speelse wijze uitdrukking aan wie we zijn en waar we voor staan. Het laat ons onvermoede kanten van onszelf zien.